NLP

Programowanie neurolingwistyczne jest to uporządkowany zbiór technik komunikacji.NLP Nazwa ta pokazuje związek między procesami neorologicznymi (czyli umysłem) a językiem, a także konkretnymi wzorcami zachowań. Ma związek z doskonaleniem się, z negocjacjami w biznesie i w codziennych kontaktach międzyludzkich. Dzięki poznaniu tego typu technik możemy być bardziej efektywni w naszej pracy i lepiej nawiązywać kontakty z innymi ludźmi. Kierunek ten powstał już w latach siedemdziesiątych, od tego czasu jednak nieco się zmienił. Jego twórcami byli John Grindera i Richard Bandlera.NLP Przeważnie NLP używa się w samomotywacji i w przyprowadzaniu kampanii wyborczych. Prace, z którymi związane były konkretne informacje, pochodzą z The Structure of Magic z 1975 roku. Do słynnych metod NLP należy modelowanie, kotwiczenie, metafory i wiele innych. Na szkoleniach uczymy się na przykład radzić sobie z fobiami, z negatywnymi sytuacjami, uczymy się motywować, osiągać swoje cele. Techniki te są uważane za skuteczne w życiu osobistym i zawodowym.NLP Przykładowymi technikami, które dotyczą mowy, może być używanie „ale”, które zmienia sens wypowiedzi, a także takich słów jak „wyobraź” sobie czy „spróbuj”. Odpowiednie słowa są w stanie nakłonić naszego klienta do zakupu czy też inną firmę do współpracy z nami. Dzięki NLP możemy zmienić nasze życie na lepsze, stać się bardziej zadowolonymi z siebie ludźmi. Z drugiej strony jednak niektórzy uważają, że poprzez stosowanie tego typu technik manipulujemy innymi ludźmi. Są one stosowane w reklamie, co świadczy o ich skuteczności. Niektórzy uważają też, że NLP używa struktur językowych, które nie odpowiadają naszej kulturze, a bardziej związane są z zachodnim światem i stylem życia, z językiem angielskim. Nie zmienia to jednak faktu, że zainteresowanie tego typu szkoleniami jest wielkie, zwłaszcze wśród właścicieli firm czy handlowców.

Artykuł napisany przez: